O nas

Wyróżniająca się na tle wszystkich jednostek wojewódzkich w Polsce, Komenda Stołeczna Policji jest na swój sposób wyjątkowa i warta zainteresowania, rozpatrując ją w aspekcie wyboru miejsca do pełnienia służby. Swoim zasięgiem obejmuje miasto stołeczne Warszawę wraz z dziewięcioma okołowarszawskimi powiatami. Na powierzchni ponad 6 tysięcy km2 mieszka ponad 3 miliony ludzi, a to 2/3 ludności całego województwa mazowieckiego.

Obecność policjantów w stolicy to szereg zadań, które wykonywane są wyłącznie na terenie Warszawy. Ma to odniesienie do wydziałów i jednostek Komendy Stołecznej Policji. Niektórych z nich próżno szukać w innych regionach Polski. Służba w Warszawie i okolicach ma charakter bardzo zróżnicowany, począwszy od służby prewencyjnej, w ruchu drogowym, służbę kryminalną, kontrterrorystyczną, a nawet tak specjalistyczną formę pracy, jaka jest Laboratorium Kryminalistyczne.

Praktycznie każda umiejętność wyniesiona z cywila przyda się w warszawskiej jednostce. Komenda Stołeczna Policji oferuje szerokie spektrum rozwoju, udział w szkoleniach i to nie tylko resortowych. Służy to profesjonalizacji policyjnych kadr i zdobywaniu aktualnej wiedzy z dziedzin, w których przyjdzie funkcjonariuszowi pracować.

Największy w kraju Oddział Prewencji Policji, przyszłym kandydatom kojarzy się przeważnie ze stażami adaptacyjnymi, jednak jest to jednostka o bardzo zróżnicowanych zadaniach. Służby patrolowe, zabezpieczenia ważnych wydarzeń o charakterze międzynarodowym i państwowym, a także imprez masowych, w tym meczów piłkarskich oraz zgromadzeń na terenie stolicy, udział w działaniach poszukiwawczych - to można powiedzieć najważniejsze kompetencje. To właśnie w OPP szkoli się Kompania Reprezentacyjna Polskiej Policji.

Komendę Stołeczną wyróżniają też komórki, o których realizacjach i akcjach jest zawsze głośno w ogólnopolskich mediach. Niekiedy też i zagranicznych, bo zdarzało się nieraz, że policyjne akcje przeprowadzano również poza granicami Polski.

Wydziały: narkotykowy, terroru kryminalnego i zabójstw, dochodzeniowo-śledczy, samochodowy, zwalczania przestępczości pseudokibiców, przestępczości gospodarczej, korupcji, to komórki których efekty pracy są trwałą wizytówką stołecznej  jednostki. Nie sposób nie wspomnieć o Wydziale Ruchu Drogowego i Motocyklowej Asyście Honorowej obsługującej pilotaże VIP-ów i delegacji zagranicznych oraz Grupie „SPEED”, której orężem są nieoznakowane i szybkie radiowozy z wideorejestratorami.

Oprócz szybkich samochodów i motocykli, w garnizonie są też policyjne motorówki wykorzystywane podczas służb na Wiśle oraz innych akwenach wodnych w rejonie Warszawy, w tym również na Jeziorze Zegrzyńskim. Mechaniczne pojazdy to nie wszystko, bo w stołecznej Policji wykorzystuje się też konie, w ramach patroli w parkach, na skwerach, a także podczas zabezpieczeń.

Mocnym wsparciem dla policjantów służby kryminalnej jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny, policyjna ekipa komandosów do zadań specjalnych, realizacji oraz zatrzymań niebezpiecznych przestępców.

Policjanci w Warszawie chronią też ambasady i placówki dyplomatyczne oraz realizują konwoje do sądów i prokuratur. Dbają także o bezpieczeństwo podróżnych komunikacji publicznej na warszawskich dworcach kolejowych i stacjach metra, a także na Lotnisku Chopina. Specjalna grupa policjantów z wydziału wywiadowczo-patrolowego zajmuje się kieszonkowcami, drobnymi złodziejami, którzy właśnie na dworcach, przystankach i w pojazdach komunikacji publicznej dopuszczają się drobnych kradzieży.

W ciągłej gotowości są też policyjne psy służbowe, które często wspomagają poszukiwania, pomagają w odnajdywaniu zaginionych, ale też w wyszukiwaniu narkotyków. Specjalnie wyszkolone psy do rozpoznawania zapachów pracują ze swoimi przewodnikami w Laboratorium Kryminalistycznym, gdzie zakres zadań badawczych jest również bardzo szeroki.

W Komendzie Stołecznej Policji nie sposób się nudzić. Wiele policyjnych dziedzin działa w ścisłej symbiozie. Dla przyszłych policjantów to szczególne miejsce, w którym mogą się odnaleźć i przede wszystkim spróbować swoich sił w tych policyjnych dziedzinach, w których czują się naprawdę mocni.

Liczymy przede wszystkim na takich kandydatów, którzy nie boją się nowych wyzwań, ale też mają świadomość, że służba w Policji jest służbą na rzecz ludzi, obywateli, a przede wszystkim ich bezpieczeństwa. Szczypta idei też nie zaszkodzi, aby służbę wykonywało się z jeszcze większą pasją i poświęceniem.

Komenda Stołeczna to może być właśnie ten najlepszy wybór. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych. Masz charakter, wiesz czego oczekujesz od życia, jesteś w stanie się poświęcić, rozumiesz wagę słów „Pomagać i Chronić”, a do tego posiadasz wiedzę, doświadczenie i wykształcenie, które możesz w Policji wykorzystać, języki obce, sztuki walki, certyfikaty, patenty, ukończone kursy, szkolenia, to nie zastanawiaj się, przyjdź do nas i zostań policjantem.

Komenda Stołeczna Policji to wyjątkowa jednostka i najlepszy wybór.