Powrót do służby

Jesteś zainteresowany powrotem do służby w Policji, a od dnia Twojego zwolnienia nie minęły 3 lata?

Przyjęcia do jednostek organizacyjnych w garnizonie stołecznym uzależnione będą od potrzeb kadrowych. W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r., poz. 145, t.j.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych jednostkach, komórkach organizacyjnych Policji.

Postepowanie kwalifikacyjne (skrócona procedura) składa się z następujących etapów:

 1. złożenie wskazanych niżej dokumentów,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji (komisja lekarska i poradnia zdrowia psychicznego),
 4. sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,
 5. postepowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych ( dla osób, które nie posiadają Poświadczenia Bezpieczeństwa).

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu)
 • kopia w postaci papierowej ukończenia szkolenia zawodowego podstawowego (oryginał do wglądu)
 • kopia w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (do wglądu). Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145, t.j.) przyjęcie do służby w Policji może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy (wpis w książeczce wojskowej „przeniesiony do rezerwy”).

Kandydat składa również wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego w terminie i miejscu wyznaczonym w toku prowadzonej rekrutacji.

Powrót do służby w Policji

Jeżeli chcesz wrócić do służby w Policji wypełnij tą krótką ankietę, a skontaktujemy się z Tobą!

1. W którym roku odszedłeś/aś ze służby?
2. Z której grupy odszedłeś/aś?
3. W jakiej jednostce/komórce chciałbyś/abyś pracować?
4. Zostaw swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9 - 1 =