Studia

Policjanci mają możliwość podjęcia 4 letnich studiów oficerskich I stopnia na kierunku: Nauka o Policji.

Studia w Akademii Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Studia prowadzone są w formie stacjonarnej w Akademii Policji w Szczytnie.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

Kandydować na studia może osoba, w stosunku do której nie zostało jeszcze rozpoczęte szkolenie zawodowe podstawowe. Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji).