Wideo

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Jest to możliwe w każdej z naszych jednostek rejonowych i powiatowych oraz w Sekcji do Spraw Doboru Wydziału Kadr KSP. W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne. Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym – brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

 

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji. Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony staraj się przyłożyć do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu.

 

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty.

 

W teście sprawności fizycznej liczy się każda sekunda, dlatego warto przygotować się do testu. Specjalnie dla kandydatów organizujemy zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej.

 

Błędy mogą dużo kosztować, ale spokojnie wszystko można wyćwiczyć. Aby przygotować się do testu sprawności fizycznej należy wykonywać ćwiczenia aerobowe oraz na wzmacnianie obręczy barkowej i mięsni brzucha. Warto pomyśleć również o siłowni i interwałach.

 

Badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

 

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.