Wynagrodzenie

Uposażenie funkcjonariuszy w początkowym okresie służby jest zależne od Twojego wieku. Wynika to z obowiązujących przepisów podatkowych. Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia mogą liczyć na miesięczne uposażenie w wysokości:

Osoby, które mają ukończony 26 rok życia mogą liczyć na miesięczne uposażenie w wysokości:

To jednak nie wszystko. Bez względu na wiek możesz otrzymać dodatkowe profity. Raz w roku wypłacamy:

  • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie (tzw. mundurówka),
  • równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego,
  • zwrot kosztów przejazdu środkami transportu publicznego na koszt właściwego organu Policji oraz zryczałtowany równoważnik pieniężny w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu,
  • dopłatę do wypoczynku,
  • 13 pensję (czyli tzw. nagrodę roczną).

Możesz również liczyć na dodatki wynikające z rodzaju pełnienia służby np.  lotniczy, instruktorski, kontrolerski, za opiekę nad psem lub koniem służbowym.